Leidingen zijn een ondergeschoven kindje. Feitelijk dienen ze enkel om iets van A naar B te krijgen en zo behandelen we het ook. Waterleidingen zijn ooit gelegd ten tijde van de bouw van ons huis (voor sommige bewoners wat langer geleden dan bij andere) en dat is het dan wel. We staan er niet bij stil dat leidingen ook gewoon onderhoud nodig hebben en je daarmee geld kunt besparen. Daarom leggen we kort uit wat je kunt doen om met het nakijken van leidingen geld te besparen.

Hebben leidingen onderhoud nodig?

Vooral de leidingen in een wat meer kwetsbare omgeving hebben onderhoud nodig. We hebben het hier over leidingen die door de kruipruimte lopen, die met de buitenlucht in aanraking komen of die op een andere wijze wat kwetsbaarder zijn. Ze kunnen na verloop van tijd roest gaan vertonen, de verf kan afbladderen en ze kunnen gaan lekken. Al deze zaken kun je constateren als je de leidingen regelmatig inspecteert. Je kunt dan de benodigde actie ondernemen om de levensduur van de leidingen te verlengen. Leidingen die gaan roesten zullen na verloop van tijd lekkages gaan vertonen en bovendien kan roest schadelijk zijn voor de gezondheid. Bladderende verf kan weer een voorbode van roest zijn en lekkende leidingen zijn natuurlijk al helemaal niet goed.

Kan ik zelf de leidingen nakijken?

Je kunt zelf prima leidingen nakijken. Een visuele inspectie is vaak al meer dan wat er wordt gedaan en kan daarom al diverse problemen voorkomen of tijdig verhelpen. Mocht je meer willen dan enkel een visuele inspectie om het zekere voor het onzekere te nemen, dan kun je een loodgieter laten komen. Deze heeft veel ervaringen met leidingen en zal daarom snel eventuele problemen of gebreken kunnen constateren. Voor een visuele basisinspectie is een loodgieter echter niet direct nodig. Uiteraard kun je voor geconstateerde problemen weer wel gewoon bij een loodgieter terecht.